Chuyên mục: Chương trình đào tạo

05/11/2017 Ban biên tập 4 0

Update lịch khai giảng

UPDATE LỊCH KHAI GIẢNG Khai giảng khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu thực hành khóa tháng 11, 12 -2017 NỘI DUNG KHÓA HỌC: INCOTERMS: Tìm hiểu nội dung Incoterms® 2010 Điểm chuyển giao rủi ro trách nhiệm chi phí liên quan Thực hành tình huống cụ thể Đàm phán…

Đọc thêm

14/09/2017 Ban biên tập 42 0

KHAI GIẢNG KHÓA MỚI THÁNG 9/2017

Khai giảng khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu thực hành khóa tháng 9 ( 16-09 và 29-09) NỘI DUNG KHÓA HỌC: INCOTERMS: Tìm hiểu nội dung Incoterms® 2010 Điểm chuyển giao rủi ro trách nhiệm chi phí liên quan Thực hành tình huống cụ thể Đàm phán & ký…

Đọc thêm

16/05/2017 Ban biên tập 131 0

Khai giảng khóa học xuất nhập khẩu thực hành khóa ngày 29/05 và 15/06

NỘI DUNG KHÓA HỌC: INCOTERMS: Tìm hiểu nội dung Incoterms® 2010 Điểm chuyển giao rủi ro trách nhiệm chi phí liên quan Thực hành tình huống cụ thể Đàm phán & ký kết hợp đồng ngoại thương: Nội dung đàm phán Tiếp xúc với các tình huống đàm phán thực…

Đọc thêm

21/04/2017 Ban biên tập 164 0

Khai giảng khóa học Xuất nhập khẩu thực hành Tháng 5

NỘI DUNG KHÓA HỌC: INCOTERMS: Tìm hiểu nội dung Incoterms® 2010 Điểm chuyển giao rủi ro trách nhiệm chi phí liên quan Thực hành tình huống cụ thể Đàm phán & ký kết hợp đồng ngoại thương: Nội dung đàm phán Tiếp xúc với các tình huống đàm phán thực…

Đọc thêm

31/01/2017 Ban biên tập 313 0

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC XUẤT NHẬP KHẨU THỰC HÀNH 2017

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC XUẤT NHẬP KHẨU THỰC HÀNH STT NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC NGÀY ĐI CẢNG GHI CHÚ CA SÁNG 8H- 10H30 1 15/2/2017 (TỐI 2-4-6) 20/3/2017 12/03/2017 FULL CA TỐI 6H- 8H30 2 28/2/2017 (TỐI 3-5-7) 04/01/2017 26/03/2017 3 15/3/2017 (TỐI 2-4-6) 17/4/2017 09/04/2017  …

Đọc thêm