Skip to content

Kiến thức xuất nhập khẩu

Có thông tư là sẽ không chấp nhận đơn bảo lãnh nhận hàng từ Ngân hàng vậy muốn có hàng thì sẽ như thế nào, cách nhận bộ chứng từ như thế nào để phục vụ việc có hàng

Câu hỏi: Có thông tư là sẽ không chấp nhận đơn bảo lãnh nhận hàng từ Ngân hàng vậy muốn có hàng thì sẽ như thế nào, cách nhận bộ chứng từ như thế nào để phục vụ việc có hàng?

Trả lời: Đang được cập nhật...

Ngày quy định mở L/C đã định trong hợp đồng nhưng so vs hiệu lực bắt đầu của L/C lại trễ, nhưng L/C đã đc mở, vì sao?

Câu hỏi: Ngày quy định mở L/C đã định trong hợp đồng nhưng so vs hiệu lực bắt đầu của L/C lại trễ, nhưng L/C đã đc mở, vì sao?

Trả lời: Đang được cập nhật...

Nếu tính từ lúc chuyển rủi ro trong Incoterm thì có thể xác định là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa từ người bán sang người mua được không?

Câu hỏi: Nếu tính từ lúc chuyển rủi ro trong Incoterm thì có thể xác định là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa từ người bán sang người mua được không?

Trả lời: Đang được cập nhật...

Bởi vì người bán thuê phương tiện vận tải, người mua lại giải quyết rủi ro. Theo các bạn, hãng tàu từ chối giải quyết rủi ro cho người mua với lý do người mua không có hợp đồng với hãng tàu được không và giải thích?

Câu hỏi: Bởi vì người bán thuê phương tiện vận tải, người mua lại giải quyết rủi ro. Theo các bạn, hãng tàu từ chối giải quyết rủi ro cho người mua với lý do người mua không có hợp đồng với hãng tàu được không và giải thích?

Trả lời: Không, vì vận đơn có tên người mua.

Đoạn đường từ cảng đi đến cảng đến, rủi ro xảy ra ai sẽ chịu trách nhiệm và giải quyết?

Trả lời: Người mua.

Điều khoản CIF (Incoterms® 2010) chuyển giao rủi ro ở đâu?

Trả lời: hàng đặt an toàn trên tàu tại cảng đi.

Điều khoản CIF (Incoterms® 2010) ai là người thuê phương tiện vận tải và trả cước phí vận tải chính?

 Trả lời: Người bán

Tư vấn trực tiếp

Tư vấn

Số điện thoại

  Ms Lâm

  0938 902 780

  Mr Luân

  09 45 65 75 48

  Ms Như

  0989 383 174

  Ms Hằng

  09 19 18 35 45

  Mr Hậu

  09 89 94 97 96