Skip to content

Phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2018 tăng 7% – 8%

Phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2018 tăng 7% – 8%

Đó là 1 trong số những chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 tại Nghị quyết 48/2017/QH14 mới được Quốc hội ban hành.

Cùng với chỉ tiêu về tổng kim ngạch XK, Nghị quyết cũng đưa ra 11 chỉ tiêu phấn đấu khác, gồm:

– Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,5% – 6,7%

– Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch XK dưới 3%

– Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%

– Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội khoảng 33% – 34% GDP

– Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1% – 1,3%, riêng các huyện nghèo giảm 4%

– Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%

– Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58% – 60%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 03 tháng trở lên có chứng chỉ đạt 23% – 23,5%

– Số giường bệnh trên 10.000 dân đạt 26 giường (không tính giường trạm y tế xã)

– Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 85,2%

– Tỷ lệ KCN, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 88%

– Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,6%

Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, Quốc hội cơ bản tán thành nhiệm vụ, giải pháp do Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình và các cơ quan của Quốc hội kiến nghị trong các báo cáo thẩm tra, báo cáo giám sát chuyên đề.

Đồng thời, Quốc hội yêu cầu tiếp tục tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là về NSNN, vốn đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu, cán cân thanh toán, an ninh lương thực và năng lượng, lao động, việc làm, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, cần khuyến khích phát triển khu vực kinh tế tư nhân ngày càng lớn mạnh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các biện pháp khác cũng được chú trọng gồm: Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa nội địa, tìm đầu ra cho nông sản, bảo vệ sản xuất trong nước; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; thuhút mạnh doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả…

Quốc hội cũng yêu cầu thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vừng ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và Chiến lược tổng thể về hội nhập kinh tế quốc tế. Trong đó, trọng tâm là thực hiện hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA), các cam kết trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Tổ chức Thương mại thế giới, các mục tiêu phát triển bền vững…

Nguồn: Hải Quan Việt Nam

Tư vấn trực tiếp

Tư vấn

Số điện thoại

  Ms Lâm

  0938 902 780

  Mr Luân

  09 45 65 75 48

  Ms Như

  0989 383 174

  Ms Hằng

  09 19 18 35 45

  Mr Hậu

  09 89 94 97 96